Kayıtlar

Montaj aşamaları, 7. adım: X ve Y arabalarının ve kayışlarının montajı

Montaj aşamaları, ikinci adım: Z ve Y millerinin monte edilmeleri