Kayıtlar

Montaj aşamaları, 6. adım: Z gijonu - motor bağlantısının gerçekleştirilmesi

Montaj aşamaları, üçüncü adım: Y motorunun montajı

Kit içeriğini tanıyalım: Motorlar