Kayıtlar

Montaj aşamaları, üçüncü adım: Y motorunun montajı

Kit içeriğini tanıyalım: Motorlar

Montaj aşamaları, ikinci adım: Z ve Y millerinin monte edilmeleri

Kit içeriğini tanıyalım: Miller, rulmanlar ve gijonlar