Kayıtlar

Montaj aşamaları, 6. adım: Z gijonu - motor bağlantısının gerçekleştirilmesi

Montaj aşamaları, ilk adım: Ana iskeletin oluşturulması

Kit içeriğini tanıyalım: Cıvata ve Somunlar